Държавно управление: 100% Пряк избор от народа (в 2 тура по местоживеене)

Народа избира пряко (по местоживеене) нар. представител или делегат,съдия,прокурор и шеф на полицията (по общини.които са 299). Всяка община излъчва по един нар. представител или делегат в народното събрание (общината сама решава какъв да е нейният представител). 299-те нар.представители избират правителство. 299 съдии избират върховен съд 299-те  съдии,прокурори нар. представители избират Конституционен съд. 299 прокурора избират главния прокурор. 299 шефове на по- лиция избират Министъра на МВР. Така всички важни власти ,ще са пряко подчинени на Народа и независими една от друга. Всеки закон който депутатите създадат трябва да мине първо през конституционния съд. И ако не е проти- воконституционен тогава да влиза в действие. Всички избрани от народа нар. представители,
съдии,прокурори, шефове на полиции, да бъдат отзоваеми от което следва ,че няма да имат
мандати. Ако работят в полза на народа си ня- ма смисъл да се сменят. Така ще могат да водят
политика с дълги срокове. Шефове на БНТ и БНР избирани от народа с възможност за отзо-
ваване (за да са независими и обективни). Всяка община да има регионално радио и телевизия,
която пряко да следи действията и бездействията на нар. представител. Да излъчва съдебни-
те процеси от което гражданите да могат да виждат как работи съда. Пълна прозрачност по
всички възможни начини. Частните медии да нямат право да участват в изборния процес.

ЗА КОГО БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?
Отговорът е повече от ясен: За повечето честни кандидати, защото ги познавате. Но откъде идва
проблемът? Той идва от това, че в списъка с онези, за които гласувате са и онези, които не познавате. И няма механизъм, с който да ги премахнете. Така покрай чистото влиза и мръсното, а вие само гледате и нищо не може да направите. Разбира се, от неизвестните кандидати може да има и честни, но МОЖЕ И ДА НЯМА! ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ОСНОВНИЯ ЗАКОН на
България (Конституцията), за да се гарантира и осъществи истинска промяна. Тук дойдохме до НАЙ-ВАЖНОТО! Това е ОСНОВАТА на всяка държава! От качеството на този закон зависят всички беди или добруване на една нация. НАРОДА ТРЯБВА САМ ДА СИ НАПИШЕ КОНСТИТУЦИЯТА, за да е заинтересован да я спазва и пази като очите си! Едно е ясно- трябва да
премахнем условията, които създават предпоставките за престъпност.. ТОЗИ ЗАКОН ТРЯБВА ДА Е БЕЗКОМПРОМИСЕН! Само така ще се гарантира справедливост, защото „КОНСТИТУЦИЯТА Е
ВЪРХОВНИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ЗАКОНИ НЕ МОГАТ ДА Й ПРОТИВОРЕЧАТ”!

 

ОСЪЗНАВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ КОИТО ПРАВИМ!
ЗА ХОРАТА, КОИТО СЕГА СЕ „ПРОБУЖДАТ“ и ЗА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ ТРУДА

Всеки човек е различен по природа и като такъв има естествената склонност да генерира различни идеи. А разликите най-често се проявяват в детайлите на идеята. Този психологически момент е добре известен на обучените PR агенции, които заедно с медиите, са в служба на властта. Използвайки естествената човешка склонност към подробностите, властта може неусетно да насочва вниманието на масите в желаната от нея посока, отклонявайки ги от основното. Например, чрез уж градивни дебати и спорове помежду си, властта печели ВРЕМЕ за преструктуриране (когато е застрашена). По този начин успява да задържи „народната съвест” в един порочен затворен обръч, далеч от същинския проблем. А истината е, че те (участващите във властта) работят ЗАЕДНО и се ПОДДЪРЖАТ помежду си. Но очевидно тази истина още не сме я осъзнали напълно.
Проучвайки механизма на манипулация стигнахме до извода, че изчетените досега кандидат- проекти, застъпващи идеята за СМЯНА НА ПАРТИЙНИЯ МОДЕЛ по начина, по който са съчинени (а именно с много детайли) водят умишлено до противоречия и разпиляване на мисловната енергия, което ни прави деконструктивни и ни разделя. Главната причина за ефекта е точно НАВЛИЗАНЕТО В ДЕТАЙЛИТЕ, от което произтича естественото явление поединично да отстояваме своите си позиции и така – до появата на конфликт, след който „всеки сам по пътя си”.Този под-ход води и до друг ефект: Академичното издребняване на модела може да доведе до НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ на мнозинството, тъй като малко от нас са експерти в определени области и имат интерес да ги изучават в дълбочина. И когато, четейки се сблъскваме с подробна трудноразбираема материя за специалисти, по инерция сме склонни да отхвърлим целия модел. (Спомнете си кой предмет в училище не е бил сред любимите ви и защо). Естествената склонност да отхвърляме онова, което трудно разбираме е начин, който властта умело използва, за да ни внушава, че създаването на управ-ленски модел е изключително сложен процес и не е задача за обикновения човек.
Повярвате ли на тази ЛЪЖА, неминуемо ще прибегнете до „помощта” на „специалистите” от различни партии. Това властта ГО ЗНАЕ!

А истината е една:
НЯМА ПО-ЛЕСНА ЗАДАЧА ЗА ЕДИН НАРОД ОТ ТОВА ДА СЪЗДАДЕ САМ МОДЕЛА СИ НА УПРАВЛЕНИЕ!
Необходимо е да приемем два основни момента, за да избегнем една коварна заблуда, с която постоянно ни заливат и приспиват:

  1. НЕВЪЗМОЖНО Е да се постигне КАЧЕСТВЕНА промя-на на нашия живот без да се осъществи ЦЯЛОСТНА смя-на на партийния управленски МОДЕЛ! Защо? Защото този модел НЕ Е създаден за ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ХОРАТА, а за личните интереси на опре-делена привилегирована група (партията
  2. НЕВЪЗМОЖНО Е модела на управление, да бъде сменен от същите онези, които са го създали!

За-що? Защото партиите НЯМА САМИ ДА ОТРЕЖАТ КЛОНА НА КОЙТО СЕДЯТ.Това ТРЯБВА да го напра-вят потърпевшите (народът). „ВМЕСТО ВЛАСТТА ДА СЛУЖИ НА НАРОДА, НАРО-ДА СЛУЖИ НА ВЛАСТТА!”.. Каква перверзия!

– Познавате ли ЛИЧНО кадидат депутата, на който предстои да се доверите, за да ви представлява в парламента и да разрешава проблемите ви? (С из-бора си вие автоматично му делегирате власт да управлява от ваше име). Не?.. И защо пък не? … (тишина)…
ЗАЩОТО СА ВИ ОТНЕЛИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ чрез вратички в Конституцията и върволица от „защитни” клаузи и постановления! ОТКРАДНАЛИ са ви ПРАВОТО да си ИЗЛЪЧИТЕ и си ИЗБЕРЕТЕ КАНДИДАТ, на когото бихте се доверили! И ако случайно не живеете в София, а в провинцията ня-мате никакъв шанс да видите предпочитан от вас кандидат да стане депутат в Народното Събрание и да лобира във ваш интерес!
Нека осветим с пример порочността на пропорцио-налната система:
Представете си, че от една партия имате избира-телна листа (списък с кандидат- депутати) от 5-ма честни кандидата, които познавате и други 6, които са ви непознати. В листата на другата партия имате 3-ма честни и 8 неизвестни кандидата.

 

За повече информация посетете файсбук групата: Искания за промяна на политическия модел в България!

 

 

 

Creative Commons Lizenzvertrag
Тази работа е лицензиранa: Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.