С войната в Либия, е открита нова глава на международната политика в областта на сигурността – казва бившият индийски дипломат М. К. Bhadrakumar

В една статия в Asia Times Online („НАТО се установява в Либия“) от 1 ноември 2011, бившият индийски дипломат MK Bhadrakumar казва редица интересни и разкриващи факти и аспекти:

Действията на НАТО в Либия отвори нова глава на международната сигурност, доколкото цялата операция „Unified Protector“ от началото бе белязан от противоречия. Докато НАТО настоя, че намесата в Либия е обхваната от мандата на Съвета за сигурност на ООН, това е било оспорено от Китай и Русия. По същия начин прекратяването на операцията на НАТО е спорен факт, но и поучителен момент в историята. Генералният секретар на НАТО Расмусен в изявлението си в Брюксел показа нови нюанси в международната политика. Либия може да се види като прецедентен случаи и пример за бъдещи регионални конфликти, като например Сирия.

 Оригиналната статия „НАТО се установява в Либия“ в Азия Times (онлайн) може да се намери тук: www.atimes.com

Превод от английски – Йозеф Мюлбауер