Автор: Josef Muehlbauer

Победата на патриархата: Русия и мъжкото насилие

Спорен закон в Русия: защита на семейството или робуване на мъжко насилие? В руската Дума (долната камара на Федералното събрание) става домашното насилие „банално“. Терминът на Хана Аренд „баналността на злото“ може отново да бъде взето от чекмеджето, като се има предвид факта, че патриархалното насилие се смята вече за „невидимото“. Законът, който предизвика бурни протести предефинира домашното насилие. При домашно насилие може един човек (най вероятно един мъж!), да се отърве от голямо наказание като плаща една глоба от 85 до 470 €. (Анастасия Аринушкиня).   Превод в прогрес…     This work is licensed under a Creative...

Read More

Държавата като инструмент за властване

В тази статия ще научите важни факти за многослойното понятие „държава“. То бива разглеждано по различни начини от социалните науки. В крайна сметка всяка една дефиницията на държавата зависи от това, от какви исторически и социално-научни теории изхождаме, както и от избора на политическа идеология и личните възгледи за света. Историята на държавата В някои езици, като в немския и английския например, думата за държава произлиза от латинското понятие „status“, описва статичното състояние на власт, или господстването на достигнал до върха владетел (“status regalis”). Такова господстване често е не легитимно и несъобразено с общественото съгласие и приемане. Благодарение на...

Read More

Идеята на анархизма

В тази статия на първо място ще дефинирам понятието „анархизъм“. След това ще проследя историческото развитие на тази идея. Ще бъде даден отговор на въпросите, дали сме живели в анархично общество, дали това ще се случи в бъдеще и дали трябва да се случи. За дефиницията Според официалната дефиниция анархизмът е политическа философия, мотивирала анархистките движения по света. Анархизмът застава в опозиция на властта и йерархичната организация във всички човешки отношения. Като следствие анархизмът се противопоставя на всяка форма на държавност и защитава анархията като алтернативна форма на обществено устройство. Етимологично думата анархизъм идва от древногръцкото понятие „анархиа“ (от...

Read More

НАТО – История и структура

Тази статия представлява въведение в историята, идеята на основаването, политическата и военната структура на НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Org). Тя също така цели да създаде представа за правно-научната проблематика, свързана с военните операции на организацията.  Това е от основно значение поради факта, че НАТО е най-голямата военна организация в човешката история. Всеки европеец трябва да се занимава с темата НАТО –  това е много важно, защото всички страни от ЕС са интегрирани в нея: германски, британски, френски и войници от много други националности години наред бяха въвличани във войните в  Афганистан (2001), Близкия изток и Северна Африка....

Read More

Европейския съюз

В тази статия ще се разгледам историческия контекст (историята на развитието), икономическата и политическата властова структура, както и социално-културните аспекти на Европейския съюз. Също така ще се опитам да отговоря на въпросите, дали Европейският съюз представлява неолиберална концепция, дали е ръководена от технократски елит и дали не работи предимно в интерес на финансовата олигархия и транснационалните концерни. Исторически контекст Нека първо обърнем внимание на историческия контекст. Макар и с малко преувеличение, може да се твърди, че Европейският съюз води началото си от един мит: „В случая на мита за основаване на Европейския съюз става въпрос за история на едно...

Read More

Pin It on Pinterest