Автор: Mariele Friesacher

Мултикултурализъм и феминизъм

Въведение Феминистките политически теории съпътстват ежедневието на почти всички жени несъзнателно. Независимо от произход, образование, националност и други идентификационни фактори, ние сме потопени ежедневно в практическите сфери на приложение на тези теории. Не само медиите допринасят значително от своя страна. Теорията и практиката са често свързани във феминистки дискурс. За да се обясни това по-подробно, за първи път бих искала да обясня концепцията за политическата теория във феминистки контекст в по-голяма дълбочина. Алекс Демирович пише че историята на политическата теория е от особена значимост, тъй като тя се определя от това, което исторически принадлежи към политиката. Дори Олимпия дьо...

Read More

Една отделна градина – за женската фигура в приказките

Въведение в теорията за феминизма и изследванията за пола Преамбюл Образът на жената се променя в духа на времето отново и отново. Но все още определени аспекти си остават същите. Има една добра и една лоша жена, които винаги се разграничават по определени характеристики. Принцесата и вещицата. Тези предназначения, които жените трябва да изиграят една срещу друга, водят до един стар конфликт. Тогава има едно решение, което мъжете, както и жените индивидуално трябва да вземат. На която и страна да стои човек, понякога не доброволно, има определени решения в живота, които трябва да вземе. В огледалото тези конфликти ще...

Read More

Pin It on Pinterest