Дълг: Първите 5.000 години

Автор: Давид Гребер (David Gräber)

Bestseller (2012)

david-graber1

Професор в „Лондонския университет по икономика“. Автор на няколко научно-популярни книги. Той е водещ активист и анархист в съвременния свят. Критикува нео-дарвинистката перспектива, както и социалните и икономическите структури на нашето общество.

 


5000-years

В книгата сиДълг: Първите 5000 години“, публикувана за пръв път през 2011 г., етнолога Гребер разглежда критично върху основите на нашето общество: държавата, парите и пазара.

Книгата на Гребер може да се разглежда като един исторически и културологичен перспектив към понятието за дълг. Професора по етнология прави паралел между религиозните идеи за дълга в различни общества и настоящата дългова криза в опит за критика на представата, че изплащането на задълженията е в основата на здравото общество.

 

 


Книгата в pdf-формат – свободно сваляне, издадена и публикувана със свободен достъп от Семинар_BG/Фондация „Медийна демокрация“.

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.