Варненският институт ВИИМ (VIPR) изследва икономиката, борбата за ресурси и международните отношения от геостратегическа гледна точка. Институтът изследва доклади, бивши тайни документи и икономически споразумения.

Декларираната цел на този институт е да сформира обективно обществено мнение. Продукти на ВИИМ/VIPR, са статии, книги и обществено видими дискуси по темите: геополитика и икономика.

Актуални семинари, дискусии, лекции и проучвания на института:

Българска култура: Основни тенденции в съвременната българска култура и изкуство. Повече информация тук.


Българско образование: Мястото на университетското образование в съвременна България – постановка на проблема. Повече информация тук.


Държавна структура: В проучването ще се разгледат концепциите за държава, правов ред, изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт. Повече информация тук.


Финансова система: В проучването ще се изследва стойността (стоките, парите, работния труд) от философска и морална гледна точка, като се разгледат трудовете на учените Адам Смит, Давид Рикардо, Франц Хьорман, Карл Маркс и икономическите теории на австрийската школа.


Енергетика: В проучването ще се изследва влиянието на енергийните ресурси върху икономиката и политиката.


История на войните: В проучването ще се изследва дали американският учен Самуел Хантингтън с неговата теория е бил прав, че има сблъсък на цивилизациите. Не е ли по-скоро сблъсък на валути, пазари и елитни общества? Ще се разгледат социологическите теории на Чарлс Райт Милс, Макс Вебер, Карл Полани, Фернанд Броудел. Също така се разглежда военната хронология от архивите.


Порнография, проституция и насилие: В проучването ще се изследва по интердисциплинарен начин (невробиология, психология и социология) корелацията между медиите и насилието. Допълнително ще бъдат засегнати и следните въпроси: Как влияе порнографията на социалните роли, на човешките отношения и на цялото общество? Има ли връзка между консумацията на порнография и проституцията?


Конфликтът в Украйна: В проучването ще се изследва как се стигна до „Войната за Украйна“. Ще се разглежда каква е била полит-икономическата обстановка преди и след смяната на правителството през 2014г. Ще се разглеждат геостратегическите фактори (петролни и газови тръбопроводи, географско положение, експанзията на НАТО и Европейски съюз, влиянието на Русия).


Качеството на българската демокрация: В проучването ще се изследва българското законодателство, медиите, процесът на образуване на общественото мнение, корупцията, политически партии и др.


История на парите: Изследователска група ще напише окончателния доклад за историята и функцията на парите. Парите ще се разглеждат от историческа, икономическа и социологическа гледна точка. Към проектът


Речник: Варненският институт за изследване на мира иска да изследва българския речник. Главния въпрос е, дали българския речник съдържа сексизъм и  дали има поговорки, които дискриминират жените. Резултата ще бъде публикуван във формата на книга. Който иска да се включи или има идеи може да бъде част от изследователския екип – пишете един имайл на главния изследовател по тази тема: josefmuehlbauer@gmx.at