Отговорност и адрес:

Всички статии и изображения публикувани в тази онлайн платформа са за частни лица със свободен и отворен достъп („Open Access“). Въпреки това, разпространяването с търговски характер, без изричното разрешение на издателя (Варненски институт за изследване на мира) е забранено. Всяка информация и статия може да се сподели и разпространи, стига да е посочен коректно източника и името на писателя или писателката, и стига информацията да не си е изменила съдържанието. Изрично се позиционира Варненският институт за CC – Creative Commons, тоест за свободният и безплатен достъп на културни продукти за всеки човек.

Отговорност според закона за пресата, са авторите на всяка статия. Редакторите и издателят гарантират, че цялото съдържание и информация на този уебсайт не съдържа сексизъм, расизъм и дискриминация спрямо маргинализираните групи. Отделните съобщения и статии на авторите, както и коментарите не винаги съответстват на мнението на издателите и/ или на редакторите!

Основатели и редактори:

Евгени Никитин, Димитър Димитров, Радомира Иванова, Йозеф Мюлбауер, Стефан Андонов, Петър Жеков, Елена Мюлбауер

Редакция:

Радомира Иванова, Йозеф Мюлбауер, Димитър Димитров

Седалище на Института:

България, Варна 9000, бул. Христо Ботев 3

Контакт:

Телефон (България): (00359) (0)-888 20 40 67

Телефон (Австрия): (0043) (0)-699 111 11 969

Email:

Основатели: varna_peace_research@abv.bg

Редакция: josefmuehlbauer@gmx.at

 

 

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.