Радомира Райкова Иванова

 

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до)2000 – 2008 (с двугодишно прекъсване за стажове и проучвания за магистърска работа)
• Име и вид на обучаващата или образователната организацияУниверситет Кьолн, Германия
• Основни предмети/застъпени професионални уменияИстория на изкуството, Философия и Източноевропейска история – исторически и научни исторически изследвания, култура, изкуство, подготовка и представяне на презентации на съответните теми.
• Наименование на придобитата квалификацияМагистър артиум
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Магистър

 

• Дати (от-до)1995 – 2000
• Име и вид на обучаващата или образователната организацияV ЕГ „Йоан Екзарх”, гр. Варна
• Основни предмети/застъпени професионални уменияНемски и англисйки език
• Наименование на придобитата квалификацияСредно образование
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Средно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин езикБългарски
Други езици

 

 Немски
ЧетенеОтлично
ПисанеОтлично
РазговорОтлично
 Английски
• ЧетенеДобро
• ПисанеДобро
• РазговорДобро
 Португалски
• ЧетенеДобро
• ПисанеДобро
• РазговорДобро
Руски
• ЧетенеДобро
• ПисанеДобро
• РазговорДобро
Трудов стаж  и доброволно положен професионален труд

 

Дати (от-до)Май 2013 (към настоящия момент)
Име и адрес на работодателяVIP Оферта, гр. Бургас, България
Вид на дейността или сферата на работаContent Writing
Заемана длъжностСътрудник в отдел „Реклама“
Основни дейности и отговорности·        писане на статии за интериорен дизайн и стил на немски език;

·        оптимизиране на съдържанието на статиите (SEO).

 

 

Дати (от-до)Октомври 2010– Октомври 2014
Име и адрес на работодателяДентална клиника „Дентапрайм“, гр. Варна
Вид на дейността или сферата на работаИнтернет маркетинг и връзки с обществеността
Заемана длъжностСътрудник в отдел „Интернет маркетинг и връзки с обществеността”
Основни дейности и отговорности·        участие в разработването и прилагането на стратегии за развитие на интернет рекламата на дентална клиника „Дентапрайм“;

·        придружаване на групи пациенти по време на екскурзии с гурме вечери, които те получават като подарък от клиниката след своетo лечение, включващи и презентации за Варна и България.

 

Дати (от-до)Май 2012 – Април 2013
Име и адрес на работодателяSmart SEO Solutions, Германия
Вид на дейността или сферата на работаSEO
Заемана длъжностСътрудник SEO
Основни дейности и отговорности·        писане на SEO статии на немски език;

·        публикуване на съдържание в интернет социални мрежи и блогове с цел реклама.

 
• Дати (от-до)Декември 2008 – Април 2009
• Име и адрес на работодателяVisa First, гр. Варна, България
• Вид на дейността или сферата на работаПодготовка на визи за Австралия
• Заемана длъжностОбслужване на клиенти (изцяло на немски и английски език)
• Основни дейности и отговорности·        приемане на входящи обаждания от клиенти;

·        попълване на лични данни във формуляри за кандидатстване за визи;

·        консултации, свързани със закупените продукти;

·        попълване на база данни с актуална информация.

 
Дати (от-до) Август 2008 – Ноември 2008
Име и адрес на работодателя Агенция за социално развитие „Вижън”, гр. Варна
Вид на дейността или сферата на работа Услуги и дейности за хора в неравностойно социално положение
Заемана длъжност Организатор на културни дейности за хора с увреждания
Основни дейности и отговорности·        преподаване на английски език;

·        преподаване на немски език;

·        сътрудничество в организирането на други дейности в клуба на сдружението.

 

Дати (от-до)Октомври 2010 (към настоящия момент)
Име и адрес на организацията/инициативатаРаботилница за бъдеще България, с. Падина, Община Девня
Вид на дейността или сферата на работаКоординиране на проекти и връзки с обществеността
Заемана длъжностКоординатор проекти
Основни дейности и отговорности·        координиране на проект „Бъдещето на България“;

·        развитие на стратегия за популяризирането на  дейността на организацията.

 

• Дати (от-до)Август 2009 – Юли 2010
• Име и адрес на организацията/инициативатаАSPAT/CEDET, гр. Лаврас, Провинция Минас Жераис, Бразилия
• Вид на дейността или сферата на работаЦентър за развитие на надарени деца и младежи
• Заемана длъжностДоброволец по „Европейска доброволческ слуба“ ;
• Основни дейности и отговорности·        подготовка и реализиране на занимания по езици за деца и младежи от 6 до 16 години по методите на неформалното образование;

·        сътрудничество при реализирането на други дейности в клуба (плуване, изкуство, природни науки).

 

 

Дати (от-до)Октомври 2002 (към настоящия момент)
Име и адрес на организацията/инициативатаСлужба за опазване на архитектурните паметиници – гр. Гьорлиц (Германия); SCI – Германия; CVS – България; Rota Jovem, гр. Кашкаиш (Португалия); Сдружение за международен културен мениджмънт „Морско синьо” – гр. Варна; Сдружение „За теб“, гр. Варна, България и др.

 

Вид на дейността или сферата на работаУчастие в обмени и доброволчески проекти/стажове
Заемана длъжностДоброволец
Основни дейности и отговорности·        подпомагане на реализирането на дейностите;

·        подкрепа при развиване на сътрудничество с други организации и разработване на стратегии за развитие на дейността.